HDS

OPERATOR ŻURAWI PRZENOŚNYCH KAT. IIŻ (HDS)

Warunki jakie musi spełniać kursant:
– ukończone 18 lat
– wykształcenie, co najmniej podstawowe

CENA KURSU: 750 zł brutto

Egzamin państwowy przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego jest wymagany i jest płatny dodatkowo 190 zł.