Szkolenia okresowe

Obowiązek takiego przeszkolenia wynika z art. 39a ust. 1 ustawy o Transporcie drogowym. Terminy szkoleń wynikają z daty zdobycia po raz pierwszy prawa jazdy kat. C i D:

 Do:

10 września 2009 r.
w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.
10 września 2010 r.
w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
– kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.
– kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.
10 września 2011 r.
w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
– kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.
– kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r
10 września 2012 r.
w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
– kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.
– kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
10 września 2013 r.
w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
– kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.
– kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.
10 września 2014 r
w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.
Szkolenie okresowe obejmuje:– 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych,
– 14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.
Cena szkolenia – 400 zł za osobę.
Zajęcia grupowe: Czas trwania kursu 5 dni zajęcia weekendowe lub w tygodniu – dopasujemy się do wymagań grupy.
Zajęcia indywidualne: Realizowane metodą e-learningową z siedziby Ośrodka. 

Do kosztu szkolenia należy doliczyć ustawowy koszt badań lekarskich – 200,00 zł oraz ustawowy koszt badań psychologicznych – 150,00 zł.

Istnieje możliwość skorzystania z usług badań lekarskich i psychologicznych w siedzibie naszego Ośrodka w Mysłowicach (psycholog – środy od godziny 15:00, lekarz – środy 15:00 – 17:00).